Instagram

Check Point Required Trên Instagram

Check Point Required Trên Instagram

Instagram, Social Media, Tools
Check Point Required Trên Instagram là gì? Về cơ bản, điều này đơn giản có nghĩa là Instagram đang yêu cầu bạn xác minh tài khoản của mình để chứng minh rằng bạn là một người dùng thật chứ không phải là một bot (phần mềm tự động, đa phần dùng để spam). Check Point Required - Instagram có thể xảy ra vì một số lý do như sau: Bạn sử dụng các dịch vụ tự động hoá như: tự động follow/unfollow/comments từ tài khoản của instagram bạn để có thêm người theo dõi. Thực hiện quá nhiều thao tác thủ công và vượt quá giới hạn tốc độ của Instagram. Cố gắng follow /like /comment dưới 60/lần mỗi giờ và không vượt quá giới hạn 500 follows / 1000 likes trong vòng 24 giờ. Nếu tài khoản của bạn mới được tạo và bạn chưa xác minh tài khoản bằng email hoặc điện thoại. Nếu bạn đang sử dụng nh