Making Money Online

Tiếp Thị Liên Kết (Affiliate Marketing) Là Gì? Đôi Điều Về Affiliate Marketing

Tiếp Thị Liên Kết (Affiliate Marketing) Là Gì? Đôi Điều Về Affiliate Marketing

Affiliate Marketing, Making Money Online, marketing, Online Marketing
Giải thích thuật ngữ: Tiếp thị liên kết  Tiếp thị liên kết là gì? Tiếp thị liên kết (affiliate marketing) là một hình thức tiếp thị, trong đó bạn giới thiệu khách viếng thăm website/blog của bạn mua bất kỳ sản phẩm trực tuyến nào, và khi khách hàng này thực hiện thành công việc mua sản phẩm trực tuyến dựa trên khuyến nghị của bạn, bạn sẽ nhận được hoa hồng. Khoản hoa hồng này dao động từ $1 đến $10,000 tùy thuộc vào sản phẩm bạn đang quảng bá. Đọc Tiếp