Xây Dựng Backlink Nâng Cao

Thủ thuật xây dựng backlink nâng cao.

Backlink velocity là gì?

Vận tốc link (Backlink velocity)  đề cập đến số lượng backlinks bạn có được trong một khoảng thời gian nhất định (Ví dụ: 20 links/tháng).

Để có kết quả tốt nhất, hãy duy trì link velocity ổn định.

Quan trọng nhất là bạn không nên xây dựng một số lượng lớn backlinks trong một khoảng thời gian ngắn (đặc biệt là với kỹ thuật index nhanh) và sau đó dừng lại. Google coi đây là một nội dung mới thú vị trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng không còn liên quan đến kết quả tìm kiếm trong tương lai nên sẽ dừng xếp hạng trong tương lai. “Quá nhiều link” hoặc “link được xây dựng quá nhanh” không phải là một vấn đề nhưng việc xây dựng backlink không đều đặn sẽ là một vấn đề lớn (với Google).

Bạn có thể bị cho là xây dựng backlink quá nhanh?

Có và không.

Có: Nếu bạn có một tên miền domain name mới và bạn kích hoạt một số phần mềm tự động gửi spam link, bạn sẽ bị Google đánh dấu!

Không: Nếu bạn đang xây dựng link bằng thủ công hoặc sử dụng phần mềm spam link “có kiểm soát”, tất nhiên bạn cần giữ cho tốc độ link ở mức đều đặn liên tục (như 5 links/tuần trong vòng 6 tháng liền)

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể xây dựng liên kết backlinks quá nhanh trên bất kỳ trang web nào, đây là một thử nghiệm cho bạn. Mua phần mềm xây dựng liên kết link bằng cách spam (Scrapebox), sau đó chọn một bài viết trên Wikipedia hiện đang xếp hạng khá tốt và chỉnh sửa bài viết đó link tới trang của bạn. Vị trí trang của bạn sẽ đi lên mạnh mẽ trong thời gian ngắn nhất!

Link Wheel là gì?

xay-dung-back-link-nang-cao

Link Wheel đề cập đến việc thiết lập nhiều trang trên nhiều trang web của bên thứ ba (thường là ít nhất là năm trang) như là một cách để nhận được backlinks đến trang chính của bạn.

Bạn liên kết các trang này với nhau, nhưng không liên kết lẫn nhau. Ví dụ: bạn liên kết bài viết trên EzineArticles với trang Squidoo của bạn, sau đó liên kết trang Squidoo của bạn với Hubpages … và như vậy. Cuối cùng, bạn liên kết các trang bên thứ ba này với trang chính (Money site) của bạn.

Bằng cách sử dụng các trang web với một tá nội dung (và các SEO khác backlinking họ), bạn đang khai thác sức mạnh liên kết (link strength/ link juice) lớn tổng thể từ web của bên thứ 3. Hãy tận dụng điều này bằng cách viết nội dung chất lượng cao cho web bên thứ 3 để người dùng có thể theo dõi các liên kết này cũng như họ sẽ xếp hạng cùng với trang webcủa bạn.

Mininet là gì?

Điều này giống như link wheel, ngoại trừ việc bạn sẽ sở hữu tất cả các trang web mà bạn đang liên kết với nhau. Bạn có thể liên kết với nhau một loạt các trang web nhỏ , với mỗi trang web nhỏ liên kết với trang web chính của bạn.

Ví dụ: bạn có thể liên kết trang web quản lý trang web của con chó với trang web tuân thủ con chó của mình và sau đó liên kết trang web chăm sóc con chó của bạn với trang web về huấn luyện chó để thực hiện các thủ thuật. Tất cả các trang web nhỏ hơn thích hợp sau đó sẽ liên kết đến trang web đào tạo chính cho chó của bạn.

Web nào tốt cho viêc áp dụng Link Wheel?

Web 2.0 (như: blogspot, tumblr. weebly…) và các trang web khác có Xếp hạng Trang cao (Domain Authority). Tốt nhất là các trang web mà trang đó sẽ được tự động liên kết đến tất cả các treang còn lại trên toàn bộ web.

Trang  thư mục như EzineArticles là ví dụ hoàn hảo cho link wheel vì mỗi bài viết sẽ được liên kết tới tất cả các trang còn lại.

Link bait là gì?

Điều này có nghĩa là “gài” những người khác  liên kết tới trang web của bạn. Thông thường, điều này có nghĩa là bạn đăng bài viết với nội dung hoặc upload phần mềm công cụ độc đáo. Hoặc bài viết gây tranh cãi, hoặc vô cùng hữu ích hoặc để giải trí… để những người khác tự nhiên liên kết với trang web của bạn.

Nói cách khác, bạn tạo và đăng nội dung viral.

Link farm là gì?

LLink farm bao gồm mạng lưới các trang web lớn có mục đích duy nhất là tạo ra các trang có thể được sử dụng để liên kết ra các trang web khác mà các trang này thực sự có giá trị gì đó.

Link farm khá là cần thiết để xếp hạng cho các từ khóa keywords có tính cạnh tranh cao. Nhưng đừng cố gắng làm việc này trừ khi bạn thực sự biết những gì bạn đang làm. Google thông minh hơn bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *